CÔNG TY KHOÁNG SẢN SƠN HÀ 18 CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Nhà máy 1: Cầu nghìn – Thái Bình

Nhà máy 2: Quỳ Hợp – Nghệ An

Nhà máy 3: Kim Bảng – Hà Nam

Hotline: 0904.624.698/ 0936 162 698/ 0936 286 598

Email: kd1.shcgroup@gmail.com/ shcgroup.vn@gmail.com

Website: sonhaco.com.vn