BỘT ĐÁ DOLOMITE XÁM

Thông số sản phẩm

– Hàm lượng: MgO 18 – 21%, CaO 30 – 33%
– Màu sắc: xám đậm