Đá hạt trắng cho ngành thức ăn chăn nuôi

Đá hạt trắng sử dụng cho ngành thức ăn chăn nuôi với Canxi từ 37% giúp cung cấp Canxi